NTC netdagar

Aðgerðaáætlun samþykkt til að Akureyri verði fyrsta barnvæna sveitarfélagið á Íslandi

Aðgerðaáætlun samþykkt til að Akureyri verði fyrsta barnvæna sveitarfélagið á Íslandi

Bæjarstjórn Akureyrar hefur samþykkt aðgerðaáætlun vegna innleiðingar Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem er mikilvægur áfangi í ferlinu til þess að verða barnvænt sveitarfélag. Aðgerðirnar miða sérstaklega að bæjarkerfinu sjálfu, að gera það aðgengilegra fyrir börn og tryggja að raddir barna séu teknar með í umræðu um málefni er þau snerta. Þær áherslur voru valdar eftir söfnun gagna um fjölmargt sem gefur vísbendingar um hagi og líðan barna.

Meðal annars var haldið stórþing barna, rætt var við rýnihópa barna og lagðir voru fyrir spurningalistar. Í gagnasöfnunarferlinu var rætt við börn frá 5 til 18 ára. Verkefnið barnvænt sveitarfélag er tveggja ára hringlaga ferli sem í raun lýkur aldrei. Á tveggja ára fresti söfnum við saman gögnum um börn og þannig verður til heildstætt gagnasafn um stöðu barna og mun aðgerðaáætlun ávallt byggja á þeim. Þannig erum við sífellt að skoða breytingar í samfélaginu og nýjar rannsóknir og tryggja að það verði gert sem er börnum fyrir bestu.

Íslenska ríkið lögfesti Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna árið 2013. Eftir lögfestinguna krafðist barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna þess að stjórnvöld gerðu markvissa áætlanagerð um innleiðingu hans. Sveitarfélögin hafa megnið af nærþjónustu við börn á sínu borði og því nauðsynlegt að þau innleiði sáttmálann í sína vinnu. 

Akureyrarbær er fyrsta sveitarfélagið til að leggja upp í þessa vegferð og hefur Unicef á Íslandi stutt dyggilega við bakið á þeim starfsmönnum sem leitt hafa verkefnið áfram.

Sambíó

UMMÆLI

Sambíó