Gæludýr.is

Forvarna- og félagsmálaráðgjafar Akureyrar fagna ályktun bæjarstjórnar

Forvarna- og félagsmálaráðgjafar Akureyrar fagna ályktun bæjarstjórnar

Forvarna- og félagsmálaráðgjafar Akureyrar fagna þeirri ályktun bæjarstjórnar Akureyrar að leggjast gegn frumvarpi sem nú liggur fyrir Alþingi um afnám einkaleyfis Áfengis- og tókbaksverslunar ríkisins á smásölu áfengis.

Um leið vilja ráðgjafarnir, sem eru sjö talsins hvetja önnur sveitafélög og alla þá aðila sem hafa hag barna og ungmenna að leiðarljósi til að gera slíkt hið sama og beita sér í málinu.

Ályktun bæjarstjórnar er eftirfarandi:

Bæjarstjórn Akureyrar hvetur alþingismenn til þess að hafna frumvarpi sem liggur fyrir Alþingi um breytingu á lögum (86/2011) um verslun með áfengi og tóbak.

Sveitarfélög hafa síðustu 20 árin eflt forvarnir gegn áfengis- og vímuefnaneyslu ungmenna með góðum árangri. Í nýjustu evrópsku vímuefnarannsókninni sem er frá árinu 2015 kemur fram að íslenskir unglingar eru ólíklegri en evrópskir unglingar til að hafa drukkið áfengi.

Landlæknir, heilbrigðisstarfsfólk, samtök lækna og fjölmargir aðilar sem vinna að heilsueflingu og velferðarmálum vara við þeirri breytingu sem felst í samþykkt frumvarpsins og benda á að rannsóknir sýna að aukið aðgengi að áfengi, sem verður með mikilli fjölgun sölustaða, leiðir til aukinnar neyslu, meðal annars meðal barna og ungmenna.

Verði frumvarpið samþykkt stangast það á við stefnu stjórnvalda í áfengis- og vímuefnavörnum, vinnur gegn forvarnastarfi sveitarfélaga undanfarin ár auk þess að stangast á við Aðgerðaáætlun Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar gegn lífsstílstengdum sjúkdómum sem og nýlega samþykktum Heimsmarkmiðs Sameinuðu þjóðanna.

Bæjarstjórn Akureyrar leggur mikla áherslu á forvarnastarf og setur í forgang að búa börnum og ungmennum sem best uppvaxtarskilyrði. Heilsa íbúa, hagsmunir og velferð barna og ungmenna eiga að njóta forgangs í allri stefnumörkun ríkisins. Aukið aðgengi að áfengi og áróður í formi áfengisauglýsinga gengur gegn því sjónarmiði.

Sambíó

UMMÆLI