Giljaskóli og Naustaskóli verða Réttindaskólar UNICEF

Giljaskóli og Naustaskóli verða Réttindaskólar UNICEF

Samkomulag þess efnis að Giljaskóli og Naustaskóli verði Réttindaskólar UNICEF var undirritað í Naustaskóla í gær. Á vef Akureyrarbæjar segir að samkomulagið marki tímamót fyrir Akureyrarbæ.

„Skólarnir tveir heita því að leggja Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna til grundvallar í öllu sínu starfi. Markmiðið er að byggja upp lýðræðislegt námsumhverfi, auka þekkingu á mannréttindum og stuðla að gagnkvæmri virðingu innan skólasamfélagsins. Með verkefninu er skapaður rammi utan um þau markmið sem koma fram í aðalnámskrá grunnskóla, grunnskólalögum og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um mannréttindi, jafnrétti og lýðræði. Akureyrarbær er nú á lokastigi innleiðingar verkefnisins Barnvænt Sveitarfélag og eru Réttindaskólarnir mikilvæg viðbót þar sem mikill samhljómur er milli þessara verkefna,“ segir á vef Akureyrarbæjar.

Rannsóknir sem gerðar hafa verið í fleiri en 1600 Réttindaskólum víða um veröld hafa sýnt fram á jákvæð áhrif á skólastarf. Það hefur komið í ljós að það sé valdeflandi fyrir börn að þekkja réttindi sín og að innan Réttindaskóla hafi dregið úr einelti og ofbeldi. Þá hefur starfsánægja kennara einnig aukist töluvert.

Síðustu mánuði hefur starfsfólk UNICEF á Íslandi unnið náið með Giljaskóla og Naustaskóla að innleiðingu Réttindaskólanna og mun það starf halda áfram næstu misseri.

Báðir skólar hafa nú þegar stofnað svokölluð Réttindaráð sem eru skipuð fulltrúum úr röðum nemenda, starfsmanna skólanna og foreldra. Einnig hafa verið skipaðir umsjónarmenn Réttindaskólanna sem halda utan um innleiðingu verkefnisins og vinna, ásamt Réttindaráði, að kortlagningu á stöðu barna innan skólanna. Kortlagningin felur í sér viðhorfskönnun meðal barna, ungmenna og starfsfólks, aðgengiskönnun og öryggiskönnun. Loks verður lögð fram aðgerðaáætlun og að lokinni þriggja anna innleiðingu geta skólarnir sótt um viðurkenningu sem Réttindaskólar UNICEF.

Sambíó

UMMÆLI

Sambíó