Velferð og fræðslumál í forgangi í fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar

Velferð og fræðslumál í forgangi í fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar

Framtíðarsýn bæjarstjórnar Akureyrar til næstu 5 ára felst í að rekstur Akureyrarbæjar verði sjálfbær, að sveitarfélagið verði þekkt fyrir framúrskarandi skóla, lífsgæði og góða þjónustu með áherslu á stafrænar lausnir og íbúasamráð. Einnig að samkeppnishæfni sveitarfélagsins leiði til fjölgunar bæjarbúa og aukinna atvinnutækifæra. Þá er bæjarstjórn sammála um að standa sérstakan vörð um viðkvæmustu hópa samfélagsins og að setja hagsmuni barna og ungmenna í forgang.

Hagstæð skuldastaða nýtt

Gríðarlegar efnahagsþrengingar blasa við ríki og sveitarfélögum af völdum kórónuverufaraldursins og er óumflýjanlegt að bregðast við. Rekstrarstaða Akureyrarbæjar er mjög erfið og því er nauðsynlegt að horfa til umbóta og hagræðingar í rekstri til lengri tíma. Í ljósi aðstæðna telur bæjarstjórn þó rétt í fyrstu að grípa til tiltölulega mildra aðgerða og verja störf eins og kostur er. Markmiðið er að brúa dýpstu kreppuna þannig að samfélagið allt geti blásið til sóknar samhliða því sem faraldrinum slotar. Hagstæð skuldastaða sveitarfélagsins verður nýtt og ekki verður dregið úr framkvæmdum sem fjármagnaðar verða með lántöku. Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2021 er fordæmalaus. Aldrei áður hefur verið gert ráð fyrir viðlíka rekstrarhalla en áætlað er að hann verði ríflega einn milljarður króna. Hluta þess má rekja til halla á málaflokki fatlaðra sem nemur um 500 milljónum króna. Bindur bæjarstjórn vonir við að viðræður milli ríkis og sveitarfélaga um fjármögnun málaflokksins skili árangri strax á næsta ári.

Mild og ábyrg hagræðing

Við gerð fjárhagsáætlunar er lögð sérstök áhersla á fræðslumál og velferðarþjónustu og er þannig hugað að viðkvæmustu hópum samfélagsins sem og börnum og ungmennum. Lagt er upp með hóflega hækkun á gjaldskrám, alla jafna um 2,5%. Launakostnaður bæjarsjóðs mun hækka um rúmlega 700 milljónir á næsta ári vegna kjarasamningsbundinna hækkana, útsvarstekjur hækka þó aðeins um 300 milljónir króna. Óhjákvæmilegt er að bregðast við og því er lagt upp með 2,5% hagræðingu í launakostnaði. Þá verður með fjölbreyttum leiðum dregið úr kostnaði í kerfinu. Fasteignaskatts- og útsvarsprósenta verða óbreyttar á milli ára.

Sú ákvörðun sem skilar mestri hagræðingu í fjárhagsáætlun 2021 er að rekstur Öldrunarheimila Akureyrarbæjar færist á forræði ríkisins, en á þessu ári verður framlag Akureyrarbæjar vegna rekstrar Öldrunarheimila um 500 milljónir króna.

Blásið til sóknar

Í breytingum felast tækifæri og leggur bæjarstjórn áherslu á að nýta þau og sækja fram. Horft er til mikilla framkvæmda á næstu árum, en framkvæmdaáætlun samstæðunnar nemur 4,1 milljarði króna árið 2021. Stærstu framkvæmdirnar eru við endurbyggingu Lundarskóla og nýbyggingu leikskólans Klappa sem tekur til starfa næsta haust. Þá verður hægt að bjóða börnum allt niður í 12 mánaða aldur leikskóladvöl á verði sambærilegu við þjónustu dagforeldra. Ákveðið hefur verið að ráðast í viðbyggingu við Ráðhúsið á næstu árum og sameina stjórnsýslu sveitarfélagsins á einum stað og fækka þannig Fréttatilkynning Bæjarstjórn Akureyrar 26.11.2020 fermetrum. Áætlað er að með þeirri framkvæmd megi draga árlega úr rekstrarkostnaði um 150 milljónir króna. Sérstök áhersla verður lögð á skipulagsmál til þess að skapa farveg til uppbyggingar og er skipulag miðbæjarins þar í forgangi. Þá hefst vinna við gerð nýrrar atvinnustefnu og tekið verður í notkun íbúaapp með það að markmiði að bæta þjónustu við bæjarbúa.

Bæjarstjórn mun kynna fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2021 á rafrænum kynningarfundi þann 8. desember kl. 17. Hér er hægt að skoða helstu tölulegu upplýsingar: http://www.globenewswire.com/news-release/2020/11/26/2134794/0/is/Fjárhagsáætlun-Akureyrarbæjar-2021-2024.html

VAMOS AEY

UMMÆLI